Informatie

Heb jij behoefte aan meer informatie over ons screeningbureau?
Je bent van harte welkom in Oosterwolde.

Goede zorg leveren

Het leveren van goede zorg in een fijne omgeving is onze eerste prioriteit. Daarom vind je hier een aantal nuttige linkjes van organisaties waaraan wij verbonden zijn. Ook kun je informatie over wet- en regelgeving en de behandeling bij klachten vinden.

Samenwerking met specialisten

Informatie uitwisseling staat centraal in onze samenwerking met verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Met deze informatieverstrekking zijn alle partijen goed op de hoogte van het verloop van de zwangerschap, eventuele erfelijkheden binnen de familie en andere risico’s die afwijkingen zouden kunnen veroorzaken. Kennen we de zwangere vrouw goed, dan kunnen we eerder veranderingen signaleren en daarop anticiperen.

Eventuele vragen die er nog zijn over de echo kunnen door de ruim gerekende tijd zeker gesteld worden. Datzelfde geldt voor vragen die ontstaan naar aanleiding van het onderzoek of de uitslag daarvan. Wij zijn pas tevreden als de zwangere vrouw antwoord heeft op al haar vragen.

Prenatale screening

In de zwangerschap kun je jouw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- of patausyndroom (NIPT), een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. Je kunt kiezen voor twee onderzoeken:
– de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT), een chromosomaal onderzoek.
– de 13 wekenecho, het eerste lichamelijke onderzoek in een vroeg stadium van de zwangerschap.
– de 20 wekenecho, dat is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.
Jij bepaalt zelf of je deze onderzoeken wilt laten doen.

Bij je eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog of je meer wilt weten over deze screeningen. Wil jij je alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt je ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe jij  met je  partner of anderen kunt bespreken of je deze onderzoeken wilt. Verder kun je er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

Een compliment

Ben je tevreden? En wil je het ons laten weten?
Plaats dan een bericht op www.zorgkaartnederland.nl.
Alvast bedankt!

 

Babyview

Screening Bureau Oosterwolde verzorgt medische echo’s. Wil je graag een pretecho laten doen? Dan kun je terecht bij ons zusterbedrijf BabyView.

www.babyview.nl

Patiëntenfederatie NPCF

Je vraagt  je af of het wel klopt wat er is gebeurd. Je bent boos of teleurgesteld. Of je bent ronduit ontevreden. Het is dan belangrijk om te weten, dat je het recht heeft om jouw klacht aan de orde te stellen.
www.npcf.nl

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland

Belangen- en beroepsvereniging Echoscopisten in Nederland. Voor verloskunde en de gynaecologie.

www.echoscopisten.nl

Stichting Prenatale screening Noord-Oost Nederland

Om de kwaliteit te bewaken, vinden de screeningsonderzoeken plaats onder supervisie van acht regionale stichtingen. Wij zijn aangesloten bij SPS Noordoost-Nederland.
www.sps-noordoost.nl

Peridos

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.
www.peridos.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Prenatale screening behoort tot de portefeuille van het RIVM. Via de site van pre- en neonatale screeningen (pns) lees je hoe de zorg is vastgelegd.
www.rivm.nl

Fetal Medicine Foundation Netherlands

De Nederlandse afdeling van de FMF streeft naar standaardisatie van onderzoek en voorlichting tijdens de zwangerschap.
www.fetalmedicine.nl