Screening Bureau Oosterwolde | Informatie
21821
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21821,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over ons screeningbureau? U bent van harte welkom in Oosterwolde.

Verloskundigen

Screening Bureau Oosterwolde is een professionele, onafhankelijke praktijk voor echografie. Bij ons staan rust, tijd en deskundigheid centraal. Vanuit dit oogpunt vinden wij het belangrijk een goede relatie te onderhouden met alle betrokkenen bij een zwangerschap.

Gezamenlijk zoeken we naar een optimale balans tussen het beschermen van het natuurlijke proces en het tijdig signaleren van risico’s. U als verloskundige, huisarts of gynaecoloog speelt hierbij de belangrijkste rol. Wij hechten er daarom veel waarde aan ook u te informeren over onze werkwijze en visie op samenwerking. Doel is altijd een vrouw en partner die tevreden terug kunnen kijken op de zwangerschap.

Informatie uitwisseling staat centraal in onze samenwerking met verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Met deze informatieverstrekking zijn alle partijen goed op de hoogte van het verloop van de zwangerschap, eventuele erfelijkheden binnen de familie en andere risico’s die afwijkingen zouden kunnen veroorzaken. Kennen we de zwangere vrouw goed, dan kunnen we eerder veranderingen signaleren en daarop anticiperen.

Voordat een zwangere vrouw bij ons een afspraak maakt voor de 20 weken echo heeft u met haar een informatief gesprek gevoerd over prenatale screening. In dit gesprek is uitgelegd hoe de echo wordt uitgevoerd en welke afwijkingen geconstateerd kunnen worden. Daarnaast bespreekt u eventuele erfelijke afwijkingen en andere bijzonderheden waarmee bij de 20 weken echo rekening gehouden kan worden. Deze informatie vermeldt u in de verwijsbrief, zodat ook wij voldoende geïnformeerd zijn. De zwangere vrouw neemt deze verwijsbrief mee naar de afspraak. Het intake gesprek is vooral bedoeld om de zwangere vrouw op haar gemak te stellen en kennis te maken.

Eventuele vragen die er nog zijn over de echo kunnen door de ruim gerekende tijd zeker gesteld worden. Datzelfde geldt voor vragen die ontstaan naar aanleiding van het onderzoek of de uitslag daarvan. Wij zijn pas tevreden als de zwangere vrouw antwoord heeft op al haar vragen.

 

Prenatale screening

In de zwangerschap kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, zoals down-, edwards- of patausyndroom, een open rug of een hartafwijking. Dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken:
– de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.
– of de 20 wekenecho, dat is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.
U bepaalt zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Bij uw eerste gesprek vraagt de verloskundige of gynaecoloog of u meer wilt weten over deze screeningen. Wilt u zich alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt u ook een keuzehulp Bewust kiezen en tips over hoe u met uw partner of anderen kunt bespreken of u deze onderzoeken wilt. Verder kunt u er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

 

Vragen, klachten of complimenten?
We horen graag van u!

Samen met u willen we goede zorg en diensten aan u leveren, in een veilige en prettige omgeving. Als dat beter kan, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We zoeken samen naar een oplossing.

Vindt u dat moeilijk of bent u niet tevreden over ons overleg? Dan kunt u een klacht indienen, bij ons of via een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Meer weten bekijk de clientenfolder.

 

Heeft u een compliment? Bent u tevreden?
Laat het ons dan ook weten of plaats een bericht op www.zorgkaartnederland.nl

 

Babyview
Voor een pretecho in 2D/3D/4D kunt u terecht bij BabyView.
www.babyview.nl

 

Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland
Sinds 1 januari 2007 krijgen aanstaande ouders desgewenst informatie over prenatale screening naar foetale chromosoomafwijkingen (combinatietest) en ernstige lichamelijke afwijkingen (SEO). Het aanbod en de uitvoering van de screeningsonderzoeken vinden plaats binnen de reguliere zorg onder supervisie van 8 regionale stichtingen. Voor meer informatie over de voortgang en ontwikkelingen m.b.t. prenatale screening in de regio Noord-Oost Nederland.
www.sps-noordoost.nl

 

Peridos
Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd.
www.peridos.nl

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het RIVM verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.
www.rivm.nl

 

Fetal Medicine Foundation Netherlands
De Nederlandse afdeling van de FMF streeft naar standaardisatie van onderzoek en voorlichting tijdens de zwangerschap.
www.fetalmedicine.nl

 

Patiëntenfederatie NPCF
U vraagt zich af of het wel klopt wat er is gebeurd. U bent boos of teleurgesteld. Of u bent ronduit ontevreden. Het is dan belangrijk om te weten, dat u het recht heeft om uw klacht aan de orde te stellen.
www.npcf.nl

 

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland
Belangen en beroepsvereniging Echoscopisten in Nederland. Voor verloskunde en de gynaecologie.
www.echoscopisten.nl